Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép tổ chức các loại sự kiện hội nghị hội thảo

Để có thể tổ chức được sự kiện, đơn vị tổ chức phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, thể hiện bằng giấy phép tổ chức sự kiện. Vì vậy, pháp luật hiện nay đã quy định về thủ tục xin giấy phép tổ chức các loại sự kiện. Tuy nhiên, do chưa [...]

Xem chi tiết

Tải mẫu hợp đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện mới nhất 2020

Mẫu hợp đồng tổ chức hội nghị khách hàng và thuê địa điểm tổ chức sự kiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -------------------------------- HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Số: ......../HĐDV - Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự hiện hành số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có [...]

Xem chi tiết

Merperle Crystal Palace